Tarife

Image

Tarife / Preturi RSVTI

Preturi fara concurenta !!!
Tarife consultanta tehnica ISCIR corelate cu situatia economica a clientului !!!

Tarife / Preturi servicii RSVTI - ISCIR in functie de:

I) Numarul instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare oferim DISCOUNT.

II) Complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare vis-a-vis de identificarea , inregistrarea , supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor sub incidenta ISCIR (operator RSVTI).

III) Posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara pentru autorizare functionare instalatii / echipamente in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare.

IV) Gradul de acoperire a deservirii de instalatii / echipamente din dotare prin personal autorizat ISCIR si din punct de vedere al verificarii tehnice periodice fie prin personal propriu fie extern. (instruire , autorizare personal , prelungire autorizatie personal deservent,supraveghere tehnica instalatii, verificare mentenanta instalatii conform graficului de intretinere)

Pentru mai multe detalii legate de o oferta pentru serviciile de operator RSVTI
0726.538.646 ; 0748.886.184.