Macara turn

Image

Macara turn

 Macara turn - macara cu brat rotitor care are bratul montat in partea superioara a unui turn vertical.

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare macara in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea macaralei.

1.Documentatia tehnica de montaj necesara procedurii de autorizare ISCIR la o macara turn, in conformitate cu PT R 1 / 2010 :

Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele
 1. documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP;
 2. proces verbal de acceptare a lucrarilor de montaj intocmit de RSVTI-ul detinatorului , conform ORDIN 225 / 2013 art. 1 al. 2.
 3. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru grinzile cailor de rulare si pentru sistemul de sustinere a acestora, pentru pregatirea si amenajarea terenului cailor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
 4. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
 5. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
 6. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea
 7. accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
 8. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
 9. buletin de verificare a rezistentei prizei la pamant;
 10. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
 11. dovada ca structura de rezistenta a cladirii, a estacadei sau a solului poate prelua eforturile produse de masina de ridicat, in conformitate cu legislatia aplicabila;
 12. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate

Observatie - documentatia tehnica de montaj poate contine si alte certificate, buletine, procese-verbale, documentatia tehnica fiind specifica pentru fiecare montaj de macara turn in parte.

2. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea efectuarii procedurii de autorizare a unei macarale turn :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale turn, beneficiarul de acord, dupa caz, cu unitatea de montaj trebuie sa solicite in scris la IT ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial, in vederea autorizarii macaralei turn va prezenta urmatoarea documentatie:e
 1. cererea de autorizare ISCIR a macaralei turn inaintata catre CNCIR teritorial , intocmita de RSVTI in numele detinatorului;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de exploatare, service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a macaralei in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
 4. documentatia tehnica de montaj;
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

Observatie in cazul prezentarii unei documentatii incomplete, aceasta va fi returnata catre beneficiar cu specificarea documentelor lipsa.

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru o macara

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei macarale si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre  IT ISCIR sa presteze activitatea de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor ;
 2. lucrarile de intretinere-service la macara se vor efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea macaralei va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator macara avand autorizatie valabila de macaragiu grupa B (macara turn cu comanda din cabina) sau grupa E (macara turn cu comanda de la sol) care va fi supus unei programe de instruire si testat anual de RSVTI ( prelungire autorizatie) si o data la 4 ani de un formator profesional ; de asemenea in exploatarea macaralei sunt implicati si legatorii de sarcina ce vor beneficia de instruire periodic, care se autorizeaza intern de catre RSVTI.