Elevator auto

Image

Elevator auto

Elevatoare auto ( electromecanic , electrohidraulic ) pentru vehicule - instalatie care serveste la ridicarea vehiculelor pe verticala si pe distante relativ mici.

1.Documentatia tehnica de montaj a unui elevator auto in conformitate cu PT R1 / 2010 , preliminara demararii procedurii de autorizare ISCIR :

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare elevator in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea elevatorului.
Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 1. documentatia tehnica preliminara de montare (memoriu tehnic) , avizata de catre RADTP;
 2. proces verbal acceptare a lucrarilor de montaj intocmit de RSVTI
 3. declaratie de conformitate tip CE emisa pentru seria de fabricatie a elevatorului;
 4. certificatul de omologare al producatorului de catre un organism certificat. (valabil in cazul producatorilor din afara spatiului comunitar).
 5. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
 6. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
 7. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
 8. buletin de verificare a rezistentei izolatiei, verificare PRAM;
 9.  declaratia pentru lucrarile de montare efectuate , conform anexa 1 din PT R1/2010;
 10. Documente de atestare a calitatii pentru elementele de asamblare utilizate (conexpanduri , ancore chimice etc.)
 11. ATENTIE !!!  : Declaratia de conformitate la beton (fiecare producator , functie de sarcina nominala a elevatorului , mentioneaza clasa / duritatea betonului si dimensiunile placii pe care urmeaza sa se monteze elevatorul ) emisa de statia de beton de unde acesta a fost achizitionat.

2. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial , in vederea obtinerii autorizatiei de functionare a unui elevator auto

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui elevator auto, montatorul trebuie sa solicite in scris la IT ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial , in vederea autorizarii elevatorului auto va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare (comanda ) a elevatorului auto , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare / exploatare, service / intretinere si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a elevatorului in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
 4. documentatia tehnica de montaj;
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului / utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a elevatorului auto, daca este cazul.

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare pentru un elevator auto

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui elevator auto si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o activitate de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor ;
 2. lucrarile de intretinere-service la elevatorul auto se vor efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea elevatorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata de catre RSVTI pe baza unei programe de instruire si examinata periodic ( autorizat ca manevrant / elevatorist)