Automacara

Image

Automacara

Automacara reprezinta o macara cu brat montata pe sasiul unui autocamion si actionata de motorul acestuia.

1.Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea demararii procedurii de autorizare a unei automacarale conform PT R1-2010:

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei automacarale, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.
Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii automacaralei va consta in urmatoarele documente:
  1. cererea de autorizare ISCIR a automacaralei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
  2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare, service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport, manipulare sau depozitare; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
  3. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
  4. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
  5. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

Observatie in cazul prezentarii unei documentatii incomplete, aceasta va fi returnata catre beneficiar cu specificarea documentelor lipsa.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR teritorial, a autorizatiei de functionare pentru o automacara :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei automacarale si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre ISCIR sa presteze o activitate de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor;
  2. lucrarile de verificari / intretinere / service la automacara se vor efectua de catre o firma autorizata ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
  3. operarea automacaralei va fi efectuata de catre o persoana autorizata, respectiv de un operator macara avand autorizatie valabila de macaragiu grupa A; De asemenea in exploatarea macaralei sunt implicati si legatorii de sarcina ce vor beneficia de instruire periodic, care se autorizeaza intern de catre RSVTI. Valabilitatea autorizatiei macaragiului este de 1 an interval in care acesta poate sustine testari intermediare pana la prelungirea autorizatiei.