Obligatii RSVTI

Obligatii , Responsabilitati RSVTI

Obligatii , responsabilitati specifice Operator RSVTI care vor raspunde fata de societatea cu care au contract de munca , precum si in fata organelor de control ale statului de:

 1. Identificare si inregistrare de echipamente / instalatii ( de ridicat si sub presiune ) din domeniul ISCIR aflate in locatiile Beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;
 2. Supravegherea efectuarii,in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR, a operatiilor de montare ,instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere, verificare, reparare, scoatere din uz in vederea conservarii sau casarii a instalatiilor / echipamentelor din domeniul ISCIR sau a unor  componente ale acestor instalatii/echipamente aflate in evidenta Beneficiarului,numai de catre persone juridice autorizate de ISCIR. 
 3. Instruire , supraveghere si indrumare a operatorilor  de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in vederea exploatarii corecte si legale, in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si informarea in scris a Beneficiarului in cazul constatarii    nerespectarii regimului de folosire a lor .
 4. Instruire, examinare si prelungire a autorizarii operatorilor de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice ISCIR si cu legislatia in vigoare.
 5. Intocmire inregistrarilor aferente procesului de instruire,examinare si autorizare ,dupa caz,in  ceea ce priveste respectarea prevederilor Prescriptiilor Tehnice ISCIR de exploatare a Instalatiilor / echipamentelor in conditii de deplina siguranta. 
 6. Verificare existentei instructiunilor de utilizare ale fiecarui echipament  / fiecarei instalatii ,intocmirea sau reactualizarea, dupa caz.
 7. Anuntare telefonic si/sau in scris, in maximum 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR competente, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile din evidenta Beneficiarului;
 8. Informare in scris a Beneficiarului asupra necesitatii luarii urgente a tuturor masurilor necesare in vederea efectuarii unor revizii sau verificari la termenele scadente sau asupra necesitatii opririi instalatiilor si echipamentelor ISCIR in vederea efectuarii unor operatii de intretinere , inlocuire de piese sau reparatii atunci cand se constata o neconformitate in functionarea in conditii de siguranta a acestora ; 
 9. Inregistrare evidentei instalatiilor / echipamentelor intr-un registru, si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice oficiale, fara de care acestea nu pot functiona; 
 10. Urmarire pregatirii instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
 11. Urmarire realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea in mod regulat a Registrului de Evidenta a Supravegherii functionarii echipamentelor/instalatiilor si luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
 12. Interzicere manevrarii instalatiilor/echipamentelor de catre persoane neautorizate, atunci cand au cunostinta de acest lucru.