Scari rulante si trotuare rulante

Image

Scari rulante si trotuare rulante

Scari rulante - instalatii antrenate mecanic, avand un sir de trepte, fara sfarsit destinate transportului de persoane intr-o directie ascendenta sau descendenta.

Trotuare rulante - instalatii antrenate mecanic, avand o banda fara sfarsit, fara trepte, destinata transportului de persoane pe acelasi nivel sau intre niveluri diferite;
Scari rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public - instalatii ce indeplinesc urmatoarele conditii:
1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intrari si iesiri incluse;
2) sunt corespunzatoare pentru asigurarea unei deserviri, utilizari, functionari regulate timp de aproximativ 140 ore/saptamana cu o sarcina putand atinge pana la 100% din sarcina de franare timp de cel putin 0,5 h intr-o perioada de 3 ore.

1. In conformitate cu PT R 8 / 2010 pentru demararea procedurii de autorizare de functionare a scarii rulante / trotuarului rulant, detinatorul / utilizatorul trebuie sa inainteze la ISCIR o cerere prin operatorul RSVTI , insotita de următoarele documente:

 1. documentatie tehnica a scarii rulante / trotuarului rulant;
 2. declaratie de conformitate CE a scarii rulante / trotuarului rulant, intocmita de producatorul scari rulante/trotuarului rulant sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz;
 3. buletin de verificare a rezistentei de izolatie;
 4. documentatie tehnica de montare mentionata la art. 9 alin. (2), intocmita de catre montator; (intocmirea acesteia este conitionata de obtinerea acceptului la montaj emis de RSVTI ).
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru scarile rulante/trotuarele rulante care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare durata de functionare stabilita de producator, sau in lipsa acesteia durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004.
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a scarii rulante/trotuarului rulant, daca este cazul autorizatie functionare initiala.

2. Documentatia tehnica a scarii rulante/trotuarului rulant trebuie sa contina cel putin urmatoarele

 1. desenul de ansamblu a scarii rulante/trotuarului rulant;
 2. instructiunile de utilizare / exploatare , instructiunile de montare, instructiunile de intretinere / verificari periodice si revizie ale scarii rulante/trotuarului rulant, redactate sau traduse in limba romana.
 3. informatii privind inscriptionarea: denumirea si adresa producatorului, marcajul de conformitate CE aplicat pe scara rulanta / trotuarul rulant, indicarea modelului sau a tipului scarii rulante / trotuarului rulant, numarul de fabricatie si anul de fabricatie ale /al scarii rulante / trotuarului rulant;
 4. caracteristicile tehnice ale scarii rulante / trotuarului rulant:
  1. datele de identificare ale scarii rulante / trotuarului rulant;
  2. parametrii tehnici ai scarii rulante / trotuarului rulant;
  3. caracteristicile cablurilor / lanturilor ale scarii rulante / trotuarului rulant;
  4. caracteristicile componentelor de securitate ale scarii rulante/trotuarului rulant;
  5. schemele circuitelor de comanda si protectie, precum si descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea functionarii scarii rulante / trotuarului rulant; schemele electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru evidentierea componentelor de securitate.