Cazan apa calda menajera (ACM)

Image

Cazane apa calda

Procedura de autorizare a functionarii ISCIR pentru cazan apa calda menajera , conform prescriptiei tehnice PT C9 / 2010 se aplica la:

 1. aparate, cu puteri nominale P >  400 kW utilizate pentru incalzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;>
 2. cazane de apa calda, cu puteri nominale P >  400 kW si temperatura maxima a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;>
 3. cazane de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q < 0,6 t/h presiunea maxima a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.>
 4. pentru apa fierbinte la temperatura maxima de 120°C, cu conditia ca dispozitivele de siguranta si fie limitate la cel mult 110ºC de catre producator sau de catre persoane juridice autorizate conform prezentei prescriptii;>
Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice:
 1. aparate montate pe nave, platforme marine fixe si mobile;
 2. sobe si seminee echipate cu arzatoare cu aer aspirat.
In vederea eliberarii autorizatiei de functionare a cazanului, se vor efectua urmatoarele verificari:
 1. verificarea existentei si continutului documentatiei de insotire a cazanului;
 2. examinarea conditiilor de instalare / montare a cazanului in ceea ce priveste respectarea proiectului, precum si verificarea echiparii cazanului cu aparatura de masurare, de control si de automatizare si cu dispozitivele de securitate;
 3. revizia interioara (dupa caz verificari tehnice periodice generale );
 4. incercare hidraulica de presiune la rece;
 5. incercare la cald.
 6. verificare / etalonare supape siguranta cazan (buletin de verificare ; declaratie de conformitate)

OBS:

 1. Proiectul nu se mai avizeaza, ci se depune la ISCIR in vederea acceptarii documentatiei;
 2. La punctul e) aveti Declaratia de conformitate tip CE
 3. Documentatia tehnica a cazanului contine: Cartea cazanului partea de exploatare in limba romana,cartea arzatorului cu care este echipat cazanul;
 4. In proiect nivelul de supraveghere a C.T.  care este capitol separat in proiectul C.T. si trebuie specificat la cazanele cu P > 400 KW  nr fochisti / nr.schimburi (specificarea nr. de fochisti / nr,schimburi se inscrie de proiectant).
 5. Obligatoriu cfr art 15 din Legea 64/2008 detinatorul / utilizatorul va avea numit operator RSVTI , care va elabora o tematica de instruire pentru tot personalul deservent. ( prelungire autorizatie fochist)
Serviciile de intretinere / service pentru cazane de apa calda menajera sunt prestate numai de agenti economici autorizati ISCIR.