Nacela

Image

Nacela

Nacela - instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita.

1. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea demararii procedurii de autorizare de functionare a unei nacele PT R 1 / 2010 :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei nacele, beneficiarul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial , efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii nacelei va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare ISCIR a nacelei , intocmita de RSVTI in numele detinatorului ;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (care consta in principal in: caracteristici tehnice; instructiuni de utilizare, service si intretinere; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; caracteristicile dispozitivelor de prindere; instructiuni referitoare la transport, manipulare sau depozitare; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratie de conformitate tip CE al utilajului;
 4. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masini de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 5. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea CNCIR teritorial , a autorizatiei de functionare pentru o nacela

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unei nacele si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul este in relatie contractuala in cadrul firmei cu un RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR in vederea asigurarii de servicii de supraveghere , identificare , inregistrare a instalatiilor sub incidenta ISCIR ;
 2. lucrarile de intretinere-service la nacela se vor efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea nacelei va fi efectuata de catre o persoana autorizata intern de Operatorul RSVTI in urma unei programe de instruire;( autorizare interna manevranti / nacelisti , conform PT CR 8 / 2009
Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare nacela / platforma ridicatoare in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea nacelei. In elaborarea documentatiei tehnice de montaj trebuie sa se tina cont cel putin de urmatoarele documente :
 1. lista documentatiei de montaj, piese scrise si desenate;
 2. certificat de calitate al sistemului de sustinere a acestora;
 3. fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare;
 4. tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
 5. certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la imbinarile sudate;
 6. certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
 7. certificatul masurarilor izolatiei, reglarii automatelor de protectie si verificarii impotriva tensiunilor de atingere;
 8. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta;
 9. procesul-verbal incheiat cu ocazia incercarilor de casa, semnat de montator si beneficiar;
 10. proiectul care a stat la baza efectuarii montajului nacelei.
Inaintea efectuarii probelor de casa trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii :
 1. toate lucrarile de montaj au fost complet terminate;
 2. toate elementele componente ale nacelei, respectiv mecanismele supuse frecarii, au fost gresate;
 3. componentele de securitate, franele, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comanda si instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere au fost verificate si au corespuns;
 4. limitatoarelor de sfarsit de cursa au fost reglate in conformitate cu indicatiile documentatiei tehnice.
Dupa finalizarea lucrarilor de montaj se va intocmi un proces-verbal cu rezultatul probelor de casa. Verificarile si incercarile care constituie probele de casa sunt cel putin urmatoarele:
1 Verificari:
 1. daca s-au montat toate ansamblele si subansamblele nacelei conform documentatiei tehnice, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si normativelor in vigoare;
 2. daca imbinarile sudate ale constructiei metalica nu prezinta defecte;
 3. daca locurile de lucru sunt usor accesibile pentru personalul care executa lucrari de revizie, intretinere, reparare si verificare;
 4. daca sunt respectate gabaritele de libera trecere si spatiile de siguranta prevazute;
 5. daca instalatia electrica este echipata cu dispozitive de protectie si prevazuta cu inscriptiile reglementare;
 6. daca releele electromagnetice functioneaza corespunzator;
 7. daca se respecta orizontalitatea nacelei/platformei autoridicatoare;
 8. daca nacelele/platformele autoridicatoare sunt legate la instalatia de protectie impotriva tensiunilor de atingere si daca aceasta instalatie este executata corespunzator;
 9. daca nacela/platforma autoridicatoare este echipata cu componentele de securitate prevazute in prezenta prescriptie tehnica;
2 Incercari:
 1. incercari in gol, care se executa prin actionarea nacelelor / platformelor autoridicatoare, fara ca acestea sa fie incarcate cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate;
 2. incercari sub sarcina, care se efectueaza atat static cat si dinamic; aceste incercari se efectueaza numai cu sarcina nominala, dupa ce incercarile in gol au dat rezultate corespunzatoare.
Montatorul are obligatia sa participe la verificarea tehnica oficiala pentru autorizarea de functionare a nacelei/platformei autoridicatoare si sa prezinte procesul-verbal al incercarilor de casa semnat de montator si beneficiar, care va fi anexat la cartea instalatiei.
La lucrarile de montare, montatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii specifice si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.

Reparare nacele si platforme autoridicatoare

Repararea nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa fie facuta de agenti economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzatoare si sunt autorizati de IT ISCIR in acest scop.
Reparatorul raspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de executie si de calitatea executiei si a materialelor folosite, cu prevederile documentatiei tehnice pentru reparare si cu instructiunile de reparare.
Autorizatia de reparare a nacelelor/platformelor autoridicatoare nu este necesara atunci cand reparatia se efectueaza de catre unitatea constructoare a instalatiei.
La lucrarile de reparatii ale nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie folosit personal calificat si instruit anume in acest scop.
Agentii economici autorizati de IT ISCIR pentru reparare pot efectua si lucrari de intretinere si revizie la nacele/platforme autoridicatoare.
La efectuarea lucrarilor de reparatii ale nacelelor/platformelor autoridicatoare se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea avariilor si accidentelor.
La lucrarile de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protectia muncii si Normele Tehnice pentru prevenirea si stingerea incendiilor valabile pe teritoriul Romaniei.
Lucrarile care constituie reparatii sunt urmatoarele:
 1. refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale structurii portante;
 2. modificarea de principiu a schemei electrice sau hidraulice de actionare;
 3. inlocuirea totala a instalatiei electrice sau hidraulice;
 4. inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale nacelei/platformei autoridicatoare cu alte tipo-dimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala.
Inaintea inceperii lucrarilor de reparatii, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie de reparatie din care sa rezulte lucrarile ce urmeaza a se efectua, precum si conditiile tehnice de executie, verificari si incercari.
In vederea efectuarii verificarii tehnice a reparatiei, unitatea reparatoare va intocmi o documentatie care va cuprinde:
 1. lista lucrarilor efectuate sau, dupa caz, proiectul sau tehnologia de reparatie;
 2. certificatele de calitate ale materialelor si subansamblelor intrebuintate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
 3. fisele de omologare si specificatiile procedurilor de sudare folosite;
 4. tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor;
 5. schema electrica sau hidraulica si desenul de ansamblu al instalatiei, daca s-au efectuat modificari ale acestora cu ocazia reparatiei;
 6. certificatul privind calitatea imbinarilor sudate;
 7. procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa;
 8. certificatele de calitate si garantie ale lucrarilor executate;
 9. la documentatie nu este obligatorie atasarea fiselor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putand fi inlocuite cu un tabel din care sa rezulte numarul fisei de omologare (numarul dat de unitate si IT ISCIR) si domeniul de valabilitate.
Documentatia tehnica de reparatii se va anexa la cartea instalatiei. Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie in registrul de evidenta a supravegherii nacelei/platformei autoridicatoare.
Unitatile autorizate de IT ISCIR sa efectueze reparatii la nacele/platforme autoridicatoare vor tine la zi evidenta lucrarilor executate intr-un registru, numerotat, snuruit si parafat de IT ISCIR

Intretinere si revizie nacele si platforme autoridicatoare

Intretinerea si revizia periodica a nacelelor/platformelor autoridicatoare trebuie sa fie executata de catre un agent economic autorizat de IT ISCIR, care dispune de personal calificat si instruit in acest scop compus din mecanici, lacatusi si electricieni cu o practica de cel putin 2 ani in meserie, constituiti in echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).

Pentru efectuarea operatiilor de intretinere si revizie se determina starea tehnica a nacelei/platformei autoridicatoare si principalele operatii ce urmeaza a se efectua. Acestea constau in general din:
 1. curatirea nacelei/platformei autoridicatoare;
 2. controlul nivelului uleiului si al electrolitului din bateria de acumulatoare;
 3. verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;
 4. ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere;
 5. verificarea uzurii cablurilor si lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;
 6. verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;
 7. verificarea functionarii mecanismelor nacelelor/platformelor autoridicatoare si remedierea sau inlocuirea subansamblelor uzate;
 8. strangerea elementelor de imbinare, a articulatiilor, verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;
 9. verificarea functionarii sistemului electric de forta, comanda si semnalizare;
 10. verificarea rezistentei de izolatie, a infasurarilor motoarelor electrice fata de pamant, a rezistentei prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice;
 11. verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice.
Periodicitatea si volumul lucrarilor de intretinere si revizie se vor stabili in functie de complexitatea nacelei/platformei autoridicatoare, regimul de functionare si conditiile de mediu in care lucreaza.