Ascensor

Image

Ascensor / lift

Ascensoare / Lifturi / Montcharge - uri - Cabina sau platforma utilizata la transportul pe verticala a persoanelor sau a materialelor.

Documentatia tehnica inaintata catre IT ISCIR in vederea demararii procedurii de autorizare a unui ascensor / lift / montcharge conform PT R 2 - 2010.

1. Pentru demararea procedurii de autorizare de functionare a unui ascensor, montatorul trebuie sa solicite in scris la CNCIR teritorial , efectuarea verificarii propunand si data in acest scop.

Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii ascensorului va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare ISCIR a ascensorului , intocmita de RSVTI in numele detinatorului;
 2. instructiuni de exploatare, utilizare, intretinere traduse  in limba romana;
 3. declaratie de conformitate tip CE tradusa in limba romana pentru componentele de securitate cat si pentru montaj;
 4. certificat prize de pamant;
 5. certificat de compatibilitate electromagnetica ( va fi inmanat de montator sau producator);
 6. proiectul de montaj ( planuri, scheme, desene de montaj in cladire, calcule de rezistenta);
 7. scheme electrice sau hidraulice;
 8. procesul-verbal de probe de casa intocmit de firma montatoare;

2. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizatiei de functionare a unui ascensor si exploatarea acestuia conform prescriptiei tehnice PT R2 - 2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI (responsabil supraveghere si verificare tehnica ISCIR ) , persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o asemenea activitate;
 2. lucrarile de intretinere-service / verificari tehnice la ascensor se vor efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea ascensorului va fi efectuata de catre o persoana autorizata in urma unui program de instruire ( manevrant , liftier );