Statii GPL

Image

Statii GPL

Procedura de autorizare de functionare ISCIR pentru instalatii de distributie GPL / statii GPL pe categorii conform PT C8 / 2010:

 1. instalatii de distributie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);
  NOTA: Instalatiile de distributie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite dupa 01.01.2004, data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 752/2002, abrogata ulterior de Hotararea Guvernului nr. 584/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, poarta marcaj de conformitate "CE", iar dupa introducerea pe piata se supun legislatiei nationale; pentru aceste instalatii prezenta prescriptie tehnica se aplica pentru activitatile (exclusiv montarea) care se efectueaza dupa introducerea pe piata.
 2. instalatii de distributie GPL la autovehicule, montate la locul de functionare;
 3. instalatii de distributie GPL la consumatori casnici  si/sau industriali, montate la locul de functionare
Instalatiile GPL si echipamentele din componenta acestora trebuie sa corespunda conditiilor climaterice din Romania, dupa cum urmeaza:
   1. temperatura maxima admisibila de lucru: + 50ºC;
   2. temperatura minima admisibila de lucru: intre - 40ºC si - 20ºC.

(2) In cazul in care temperatura maxima admisibila de lucru declarata de documentatia recipientelor din componenta instalatiilor de distributie GPL are valoarea + 40ºC, prin documentatia tehnica de instalare / documentatia tehnica preliminara de montare, trebuie prevazute masuri compensatorii prin care sa se evite in timpul functionarii depasirea acestei temperaturi.

Statiile  GPL  sunt instalate / montate numai dupa obtinerea, in prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalatie GPL, asa cum este  prevazuta in documentatia tehnici de instalare, se elibereaza un singur aviz obligatoriu de  instalare.  
(2) In avizul obligatoriu de instalare se precizeaza caracteristicile tehnice principale ale  tuturor recipientelor din componenta instalatiilor GPL. In cazul modificarii instalatiilor GPL prin introducerea / inlocuirea unui recipient / unor recipiente sau in cazul montarii instalatiilor GPL  pe alt amplasament, trebuie obtinut un nou aviz obligatoriu de instalare.  

Obtinerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalatie GPL este responsabilitatea persoanei detinaƒtoare/utilizatoare prin intermediul RSVTI-ului propriu.

(2) Pentru obtinerea avizului obligatoriu de instalare, detinatorul / utilizatorul instalatiei GPL transmite la ISCIR urmatoarele documente:

   1. cererea de obtinere a avizului obligatoriu de instalare a instalatiei GPL;
   2. documentatia tehnica de insotire;

(3) Documentatia tehnica este verificata si avizata de catre responsabilul cu avizarea  documentatiei tehnice de instalare RADTI.

Cererea de obtinere a avizului obligatoriu de instalare a instalatiei GPL cuprinde:

   1. denumirea si adresa detinatorului/utilizatorului;
   2. locul de instalare a instalatiei GPL

 

Documentatia tehnica de insotire necesara pentru obtinerea avizului obligatoriu de instalare al instalatiei GPL consta din:

A) memoriul tehnic cuprinde cel putin urmatoarele date:
 1. date generale: denumirea detinatorului/utilizatorului, amplasament;  
 2. date referitoare la instalatia GPL, inclusiv date referitoare la recipientele din componenta acesteia: tipul, producatorul, parametrii principali (presiune, temperatura, volum, tipul de GPL); 
 3. date tehnice: suprafata necesara, amenajari, distante de siguranta, solutii constructive;
 4. iluminatul perimetral in spatii publice pentru instalatiile de distributie GPL la autovehicule;
 5. sisteme de distributie GPL: caracteristicile principale ale instalatiei  si elementele constructive;
 6. sisteme de siguranta tehnologica pentru instalatiile de distributie GPL la  autovehicule;
 7. solutii constructive pentru montarea recipientelor acoperite, ingropate;
 8. zonare exacta;
 9. tehnologia si modul de operare al instalatiei;
 10. date privind functionarea instalatiilor GPL;
 11. necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instalatiile de distributie GPL la autovehicule;
 12. incidente: interventia in caz de urgenta si avarie;
 13. masuri de siguranta an exploatare;
 14. date privind regimul de conservare al instalatiei GPL;
 15. date privind aparatele consumatoare de GPL pentru instalatiile GPL de distributie la consumatorii casnici si industriali;  
 16. instructiuni privind prevenirea si stingerea incendiilor la instalatia GPL;
 17. instructiuni privind siguranta si  igiena muncii la instalatia GPL
B) partea desenata cuprinde cel putin:
 1. schema izometrica a conductelor verificata in privinta respectqrii prevederilor prezentei prescriptii tehnice  si avizatq conform ISCIR; schema izometricq a conductelor nu este necesarq la instalatiile GPL tip SKID;
 2. schema de automatizare, din care sa reiasa modul de functionare a instalatiei GPL si echiparea cu aparatura de masura, control si protectie a acesteia, dupa caz;  
 3. planul de situatie cu destinatia si constructia cladirilor si instalatiilor invecinate, fata de amplasamentul instalatiei GPL (scara: 1/100), verificat pentru domeniul ISCIR de catre specialistul verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995;  
 4. planul general si sectiunile referitoare la amplasare a instalatiei GPL (scara: 1/100), precum  si planul de zonare exacta pentru instalatia GPL  si inclusiv locul de stationare a cisternei pentru alimentare/descarcare, verificate pentru domeniul de catre specialistul verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995. Planul general  si sectiunile referitoare la amplasare a instalatiei GPL si planul de zonare  sunt vizate de ISCIR spre neschimbare.
Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea instalatiilor de distributie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 8-2009, este denumita in continuare operator umplere recipiente GPL, care conform prescriptiilor tehnice in vigoare trebuie sa beneficieze de instruire si testare periodic efectuate de catre operatorul RSVTI. (prelungire autorizatie ISCIR anual)

SKID-URI GPL

SKID-urile sunt statii mobile complete pentru distributia de gaz petrol lichefiat. Sunt alcatuite din distribuitor GPL , rezervor de diferite capacitati si intreaga instalatie de distributie, antrenare si transvazare din cisterna. Ansamblul este montat pe o rama metalica robusta.