Sisteme parcare

Image

Sisteme parcare automatizate

Sisteme de parcare automatizate montate in cladiri de birouri si ansambluri rezidentiale - instalatie care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la pozitia dorita./strong>

1.Documentatia tehnica de montaj sistem de parcare - PT R1 / 2010 , preliminara demararii procedurii de autorizare a functionarii ISCIR :

Documentatia tehnica de montaj se completeaza pentru fiecare sistem de parcare in parte, care necesita o operatie de montaj la locul de functionare, si se va anexa la cartea sistemelui de parcare. Documentatia tehnica de montaj trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 1. documentatia tehnica preliminara de montare, avizata de catre RADTP ( responsabil cu avizarea documentatiei tehnice preliminare la montaj);
 2. proces verbal de acceptare a lucrarilor de montaj emis de RSVTI ( responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a intalatiilor sub incidenta ISCIR)  ; 
 3. documente care atesta calitatea lucrarilor de montare pentru caile de rulare si pentru sistemul de sustinere a sistemului de parcare, a postamentelor de amplasare si al elementelor de prindere, dupa caz;
 4. abaterile constatate prin masurarea caii de rulare;
 5. documente privind efectuarea imbinarilor sudate (certificate de inspectie ale materialului, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;
 6. schita cuprinzand dimensiunile de gabarit si spatiile de siguranta, cu indicarea accesului la masina de ridicat in cazul in care nu sunt cuprinse in documentatia tehnica preliminara de montare;
 7. proces-verbal de probe de casa, in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca masina de ridicat poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii, intocmit, dupa caz, de producator sau de persoana juridical autorizata care a efectuat montarea si semnat de detinator/utilizator;
 8. buletin de verificare a rezistentei izolatiei;
 9. dovada ca structura de rezistenta a cladirii poate prelua eforturile produse de sistemul de parcare , in conformitate cu legislatia aplicabila;
 10. declaratia pentru lucrarile de montare efectuate;

2. Documentatia tehnica inaintata catre CNCIR teritorial in vederea demararii procedurii de autorizare a unui sistem de parcare :

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui sistem de parcare , beneficiarul trebuie sa solicite in scris la IT ISCIR, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop. Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii sistemului de parcare va prezenta urmatoarea documentatie:
 1. cererea de autorizare a sistemului de parcare ;
 2. documentatia tehnica a masinii de ridicat furnizata de producator sau reprezentantul autorizat al acestuia (caracteristici tehnice; carnet de urmarire a masinii de ridicat; instructiuni de utilizare, service si montaj; raport de incercari; descriere succinta a posturilor de lucru susceptibile a fi ocupate de deserventi; avertismente si contraindicatii legate de utilizarea masinii de ridicat; instructiuni referitoare la pregatirea personalului de deservire si, dupa caz, echipament de protectie, conditiile de indeplinire a cerintei de stabilitate in timpul utilizarii, transportului sau asamblarii/dezasamblarii; mod de operare a sistemului de parcare  in caz unui accident sau a unei defectiuni; descrierea operatiilor de reglare si mentenanta);
 3. declaratia de conformitate tip CE al utilajului;
 4. documentatia tehnica de montaj;
 5. raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru instaltii / echipamente de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare dect durata de functionare stabilita de producator sau mai mare decat durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004;
 6. declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a sistemului de parcare, daca este cazul

3. Alte cerinte necesare obtinerii, din partea IT ISCIR, a autorizataiei de functionare pentru un sistem de parcare

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a unui sistem de parcare si exploatarea acesteia conform prescriptiei tehnice PT R1-2010, beneficiarul trebuie sa respecte si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. beneficiarul detine in cadrul firmei un operator RSVTI, persoana fizica sau firma autorizata de catre IT ISCIR sa presteze o asemenea activitate;
 2. lucrarile de intretinere-service la sistemul de parcare se vor efectua de catre o firma autorizata IT ISCIR pentru efectuarea acestor operatii;
 3. operarea sistemului de parcare va fi efectuata de catre o persoana autorizata autorizata intern de catre Operatorul RSVTI in urma unui program de instruire pe baza caruia va fi supus testarii periodice; ( daca este cazul).